Resolució de 8 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb el Principat d'Astúries per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica.

" /> Resolució de 8 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb el Principat d'Astúries per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica." /> PAe - SEAP - Principat d'Astúries: Conveni de col·laboració per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica
accesskey_mod_content

SEAP - Principat d'Astúries: Conveni de col·laboració per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

02 octubre 2014

S'ha publicat en el BOE la Resolució de 8 de setembre de 2014(Obre en nova finestra) , de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb el Principat d'Astúries per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques és responsable de la incorporació de les tecnologies de la informació i de les comunicacions a la prestació dels serveis públics i el desenvolupament de l'administració electrònica i la cooperació amb altres Administracions Públiques en aquesta matèria, corresponent la gestió, adreça i impuls a la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.

La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques ofereix la seva col·laboració a les restants Administracions públiques per a la implantació dels serveis electrònics previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i que estan descrits en els articles 15 (utilització de sistemes de signatura electrònica avançada), 27.7 (utilització de mitjans electrònics de forma preferent en les comunicacions amb altres Administracions Públiques), 28 (pràctica de la notificació per mitjans electrònics) i 43 (xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles).

L'objectiu perseguit amb aquest conveni és l'aprofitament mutu de solucions tecnològiques bàsiques d'administració electrònica per part de l'Administració General de l'Estat i del Principat d'Astúries i els seus Ens Locals.

La subscripció del present Conveni permetrà a l'Administració General de l'Estat i al Principat d'Astúries assumir una sèrie d'obligacions respecte a l'aprofitament comú de les solucions bàsiques objecte del mateix.

Així mateix, per millorar el servei al ciutadà i aprofitar al màxim aquestes solucions, s'obre a les Entitats Locals la possibilitat d'accedir a les mateixes, mitjançant el corresponent acord d'adhesió, conforme al previst en l'article 57 de la vigent Llei de Bases de Règim Local.

Més convenis de col·laboració amb CCAA

  • Cooperació interadministrativa
  • Infraestructures i serveis comuns