accesskey_mod_content

O MINHAP publica a súa política de xestión de documentos electrónicos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 novembro 2014

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) acaba de publicar a súa Política de xestión de documentos electrónicos, como resultado dun esforzo multidisciplinar, esencialmente de arquiveiros e persoas con responsabilidade en arquivos e de expertos en tecnoloxías da información e as comunicacións, enriquecido coa participación de expertos de diferentes organismos administrativos do MINHAP, de Arquivos Estatais e do Ministerio da Presidencia.

A Política de xestión de documentos electrónicos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (Abre en nova xanela) (MINHAP) foi preparada polo Grupo de Apoio de Tecnoloxía e Normativa (GATN), creado no seo do Grupo de Traballo para a Coordinación de Arquivos (GTCA), baixo a coordinación da Secretaría Xeral Técnica.

Na súa preparación participaron expertos de orixe multidisciplinar, esencialmente de arquiveiros e persoas con responsabilidade en arquivos e de expertos en tecnoloxías da información e as comunicacións; así mesmo, tamén se enriqueceu coa participación de persoas de diferentes organismos administrativos do MINHAP: Secretaría Xeral Técnica, Dirección Xeral do Catastro, Axencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención Xeral da Administración do Estado, Dirección Xeral da Función Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (anteriormente Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica), Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións, División de Sistemas de Información e Comunicacións e Inspección Xeral. Así mesmo, formaron parte do grupo expertos da Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais e da Subdirección Xeral de Tecnoloxías (Secretaría de Estado de Cultura) e do Ministerio da Presidencia.

A Política de xestión de documentos electrónicos (Abre en nova xanela) acompáñase doutro documento con relatorios relatorios complementarios (Abre en nova xanela) que tratan de temas tales como metadatos, firma electrónica, rexistro, series documentais, conservación, tratamento do correo electrónico como documento electrónico, transferencia de documentos electrónicos, destrución ou eliminación segura de documentación electrónica e soportes informáticos e valoración documental.

A Política de xestión de documentos electrónicos (Abre en nova xanela) é de aplicación no Ministerio de Facenda e de Administracións Públicas; no entanto, dada a diversidade dos expertos que participaron na súa elaboración, cabe sinalar a súa aplicabilidade ou adopción polos organismos e entidades dependentes do MINHAP. Así mesmo, esa diversidade facilita a súa reutilización con adaptacións limitadas noutros departamentos ministeriais. De feito, unha vez publicado ponse a disposición e libre uso dos organismos e entidades de calquera administración pública.

Máis información sobre política de xestión de documentos electrónicos
 

  • Cooperación interadministrativa
  • Interoperabilidade