accesskey_mod_content

A Confederación Hidrográfica do Guadalquivir libera as fontes da solución GestorCSV para facilitar o seu uso polas AAPP.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 maio 2014

GestorCSV é un módulo para xerar Códigos Seguros de Verificación para os documentos asinados coa solución de Portafirmas da Secretaría de Estado de Administracións Públicas en modo federado.

Este módulo achega a Xeración de Códigos Seguros de Verificación desde Portafirmas MINHAP , xera os informes de firma e consultar a autenticidade dos documentos asinados mediante o CSV

GestorCSV intégrase, á súa vez, coa solución eVisor para imprimir os xustificantes de sinatura dos documentos asinados.
GestorCSV permitirá, ademais, validar os documentos asinados con Portafirmas a través dunha páxina Web introducindo o CSV xerado no momento da firma ou o ficheiro de firma.

As fontes de GestorCSV foron liberados na Forxa do CTT con licenza EUPL para permitir ás Administracións Públicas a posibilidade de evolucionar e personalizar o produto.

O código fonte, requisitos técnicos e a documentación asociada a esta solución atópase dispoñible na Forxa do CTT:

http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/gestorcsv

Máis información no CTT no url http://administracionelectronica.gob.es/ctt/gestorcsv

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Software Libre
  • Identidade e Firma electrónica