accesskey_mod_content

La Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir allibera les fonts de la solució GestorCSV per facilitar el seu ús per les AAPP.

27 maig 2014

GestorCSV és un mòdul per generar Codis Segurs/Segurs de Verificació per als documents signats amb la solució de Portasignatures de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques en manera federada.

Aquest mòdul aporta la Generació de Codis Segurs/Segurs de Verificació des de Portasignatures MINHAP , genera els informes de signatura i consultar l'autenticitat dels documents signats mitjançant el CSV

GestorCSV s'integra, al seu torn, amb la solució eVisor per imprimir els justificants de signatura dels documents signats.
GestorCSV permetrà, a més, validar els documents signats amb Portasignatures a través d'una pàgina Web introduint el CSV generat al moment de la signatura o el fitxer de signatura.

Els fonts de GestorCSV han estat alliberats en la Forja del CTT amb llicència EUPL per permetre a les Administracions Públiques la possibilitat d'evolucionar i personalitzar el producte.

El codi font, requisits tècnics i la documentació associada a aquesta solució es troba disponible en la Forja del CTT:

http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/gestorcsv

Més informació en el CTT en la url http://administracionelectronica.gob.es/ctt/gestorcsv

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Programari Lliure
  • Identitat i Signatura electrònica
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General