accesskey_mod_content

S'aprova el Pla Estratègic d'Innovació i Millora de la Generalitat Valenciana

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 març 2014

El Pla, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 17 de març 2014, proposa i impulsa el desenvolupament de diferents estratègies i actuacions, dirigides totes a elles a aconseguir els següents objectius estratègics: una administració sostenible i austera, una administració transparent i pròxima i una administració de qualitat.

Per aconseguir aquests objectius es defineixen dues grans línies estratègiques que agrupen els cinc plans que conformen aquest pla marco:

 1. La primera, centrada en els processos de l'organització (Estratègia Facilita), tracta de posar a la Generalitat al servei del ciutadà i atendre les seves demandes en un entorn d'austeritat a través de tres plans:
 • Pla SIRCA-2, Segon Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat 2013-2015,
 • Agenda Digital Valenciana, que tracta d'impulsar la innovació tecnològica, potenciar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i el desenvolupament de l'Administració electrònica.
 • Pla de Qualitat i Inspecció de Serveis, la fi dels quals és promoure una gestió de qualitat i implantar una cultura de l'avaluació i control
  del rendiment.
 1. La segona, centrada en les persones que treballen al seu servei, estratègia que es concreta en dos plans més:
 • Pla de Formació de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), Estratègia 2014-2016, dirigida a aconseguir la màxima professionalitat del personal empleat públic, a través de la millora de la seva formació.
 • Pla RCT, Pla de Redistribució de Càrregues de Treball, que tracta de racionalitzar i optimitzar els recursos humans mitjançant accions que adaptin la distribució de les càrregues de treball a les necessitats reals de l'organització.

Més informació sobre Planes Estratègics en Generalitat Valenciana

Pla Estratègic d'Innovació i Millora de l'Administració de la Generalitat Valenciana 2014-2016 (pdf)(Obre en nova finestra)

 • Ciutadà
 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics

0 Comentaris

No hi ha comentaris