accesskey_mod_content

O Consello de Goberno Vasco dá luz verde ao Plan de Innovación Pública 2014-2016

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 xuño 2014

O plan inclúe seis eixos de actuación, 28 proxectos concretos e 46 accións para avanzar cara a unha Administración Pública transparente, eficaz e innovadora e está dotado con 36,5 millóns de euros

O Consello de Goberno Vasco aprobou o pasado 17 de Xuño o “Plan de Innovación Pública 2014-2016”, un plan estratéxico para avanzar na modernización da Administración Pública vasca. O Conselleiro de Administración Pública e Xustiza, Josu Erkoreka, rexistrou xa solicitude de comparecencia a pedimento propio para presentalo ante a Comisión Parlamentaria correspondente.

O “Plan de Innovación Púbica 2014-2016” é unha aposta do Goberno para edificar unha Administración Pública vasca innovadora e aberta, que ofreza á sociedade servizos de calidade, eficientes, eficaces e seguros. Este plan, propicia a participación activa da cidadanía contando coas persoas como protagonistas do cambio. Todo iso baseado nos novos valores de Gobernaza: apertura, orientación a resultados, transparencia e innovación.

Desta forma, o “Plan de Innovación Púbica 2014-2016” establece 4 obxectivos estratéxicos:

 • Administración aberta: promovendo a transparencia, a participación e a colaboración na Administración Pública.
 • Administración eficaz: desenvolvendo unha oferta de servizos de calidade e accesible por diferentes canles (presencial, teléfono e Internet).
 • Administración eficiente: mellorando a eficiencia na xestión administrativa, adecuando a organización, implantando novos modelos de xestión e realizando un uso intelixente da tecnoloxía.
 • Administración innovadora: implementando a innovación na Administración involucrando á cidadanía e aos profesionais públicos no deseño, a xestión e a avaliación das políticas e dos servizos públicos.

Para a consecución destes obxectivos, o Plan de Innovación Pública estrutúrase ao redor de seis eixos de actuación, 28 proxectos concretos e 46 accións que se irán desenvolvendo cun horizonte de traballo e avaliación de face ao ano 2016.

O seis eixos son:

 • Transparencia e Bo Goberno.
 • Interacción coa cidadanía.
 • Adecuación organizativa.
 • Mellora da xestión.
 • Administración electrónica.
 • Innovación desde a co-creación.

Entre os proxectos e as accións concretas, destacan as que teñen como fin o desenvolvemento de aplicacións móbiles como ferramentas próximas, rápidas e eficaces para atender á cidadanía. Así, este ano 2014 o Goberno porá en marcha a canle telefónica de Whatssap para atender, responder e informar ás e os cidadáns. Igualmente, o Goberno creará unha aplicación de móbil para acceder aos servizos públicos dispoñibles en liña a través do teléfono.

Ademais, o “Plan de Innovación Púbica 2014-2016” establece que para 2016 toda a documentación que entre na Administración Pública vasca sexa dixital de maneira que, aínda que as persoas ás que se atenda de maneira presencial entreguen documentos en papel, a Administración encargarase de escanearlos para tramitación e devolverllos ao usuario.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos