accesskey_mod_content

La Diputació de Guadalajara avança en la implantació de l'administració electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 juny 2014

L'aplicació de Registre d'Entrada-Eixida tant presencial com a telemàtica que ja està funcionant des de principis de 2014 en la Diputació, serà gratuïta per a les entitats locals.

L'equip de govern de la Diputació Provincial de Guadalajara ha donat compte de les diverses actuacions que s'estan duent a terme en la Institució en matèria de noves tecnologies relacionat amb l'administració electrònica. S'han explicat les iniciatives que perseguixen facilitar els tràmits administratius als ciutadans “adaptant-nos als nous temps i aprofitant els avantatges que ens oferixen les noves tecnologies gràcies a les quals un ciutadà pot realitzar perfectament des de la seua casa, amb un ordinador, a qualsevol hora del dia i amb independència de l'horari qualsevol tràmit administratiu”.

“L'actual equip de Govern té el compromís i també l'obligació per llei de facilitar esta comunicació amb els ciutadans per mitjans telemàtics.Per tot açò, d'una banda, la Diputació de Guadalajara, mitjançant un conveni que firmarà amb la Diputació de Sevilla, proporcionarà la instal·lació, formació i manteniment d'una aplicació de Registre d'Entrada-Eixida tant presencial com a telemàtica perquè, d'esta forma, els ciutadans puguen presentar documentació des de qualsevol lloc davant el seu ajuntament simplement amb tindre firma electrònica o DNI electrònic i un navegador d'internet”, va explicar incidint que “esta aplicació, que ja està funcionant des de principis de 2014 en la Diputació, serà gratuïta per a les entitats locals”.

El vice-president va manifestar que este projecte “suposarà un gran esforç econòmic i de mitjans tant personals com a tècnics per part de la Diputació de Guadalajara, no obstant açò, l'estalvi econòmic per als ciutadans i per a les entitats es pot estimar entorn de/entorn dels 200.000 euros a l'any aproximadament”.

Aquest projecte es va iniciar en el quart trimestre de 2013 i finalitzarà en el quart trimestre de 2015 encara que durant el quart trimestre de 2014 tindrà lloc la major part del desplegament. En este sentit, a principis d'este mes de juny, van començar les primeres jornades de formació a les quals van assistir secretaris o auxiliars administratius dels ajuntaments per a adquirir els coneixements precisos per a la correcta implantació d'estes ferramentes.

D'altra banda, per a facilitar esta implantació, la Diputació també ha firmat un conveni amb Red.es per a la instal·lació d'equips informàtics, de forma gratuïta, en les entitats locals que s'adherisquen a este projecte per a tal fi. Red.es és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que treballa perquè la societat espanyola aprofite al màxim el potencial d'internet i les noves tecnologies.

Segons va detallar Robisco, “este conveni amb Red.es suposa una inversió de 500.000 euros, finançats en un 80 per cent amb fons FEDER i en un 20 per cent amb recursos propis de la Diputació”. “Açò significa que la Diputació facilitarà els mitjans necessaris per a la correcta implantació de l'administració electrònica; és a dir, un ordinador i un escàner multifunció que tindran tots aquells ajuntaments que ho sol·liciten de forma gratuïta”.

A més, Robisco també es va referir a una altra important actuació en la qual la Diputació treballa de la mà amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, a través de la Direcció general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies, per a la interoperabilitat i col·laboració tecnològica entre administracions públiques. “Estem treballant en una Oficina Virtual de Registre, que és un servici que permet la interconnexió de registres entre les administracions públiques i l'eliminació del trànsit del paper entre les mateixes, amb considerables estalvis de costos i major comoditat per als ciutadans”, va explicar el vice-president.

Cal recordar que, fa unes setmanes, el diputat de Noves Tecnologies, va mantindre ja una reunió amb el director general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies de la Junta, Daniel Martínez Batanero, i representants del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En esta reunió, es va posar en comú informació sobre la plataforma tecnològica per a esta Oficina Virtual de Registre. Es van analitzar les ferramentes actualment disponibles en les dos institucions i els requisits tècnics per a poder adoptar ferramentes tecnològiques comunes promogudes per l'Administració General d'Estat en matèria d'administració electrònica, evitant duplicitats i buscant la màxima racionalització.

En definitiva, “totes estes actuacions van encaminades a facilitar les gestions administratives, evitant desplaçaments, temps i diners; i a més a generar uns estalvis considerables a l'administració. Amb els nous sistemes, els ajuntaments més xicotets que disposen de menys mitjans econòmics i de personal, podran reduir els seus temps de resposta, millorant així el servici que presten als veïns”, va dir el Vice-president

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

Oficina Virtual de Registre (ORVE)

Sistema d'Interconnexió de Registres

  • Servicis electrònics
  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat