accesskey_mod_content

Actualización da Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 xullo 2014

Modificados os fascículos de Multilingüismo e Imaxe Institucional e publicado un novo fascículo sobre Documentos Electrónicos e Ofimáticos.

O fascículo de Multilingüismo(Abre en nova xanela) modificouse para permitir a identificación do idioma ou lingua cooficial mediante o seu nome, ademais da opción anteriormente considerada de pór a palabra Benvido nas diferentes linguas.

O fascículo de Imaxe Institucional(Abre en nova xanela)   modificouse o seu apartado 2.5. Convivencia de campañas institucionais: Logotipo coa imaxe conxunta de dous Departamentos Ministeriais, indicando que nas campañas institucionais onde participan dúas, ou máis, Departamentos Ministeriais, o logotipo construirase coa denominación “Goberno de España”, sen incluír a denominación dos Departamentos Ministeriais.

O novo fascículo sobre Documentos Electrónicos e Ofimáticos(Abre en nova xanela) pódese considerar como complementario ao Fascículo 2: Imaxe Institucional desta Guía de Comunicación Dixital e aplicará aos documentos electrónicos e ofimáticos elaborados no ámbito da Administración Xeral do Estado (AGE).

A extensión da imaxe institucional aos documentos electrónicos e ofimáticos elaborados no ámbito da Administración Xeral do Estado, é unha das medidas contidas no informe aprobado pola Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA) e ten por obxecto superar definitivamente a dispersión existente en materia de Imaxe Institucional no seo da AGE naqueles soportes documentais nos que se produciu unha libre interpretación dos elementos de Imaxe Institucional que son de aplicación obrigatoria ou recomendada.

A medida motívase tamén no desexo de mellorar a calidade dos documentos que se pon a disposición dos cidadáns e doutras Administracións Públicas nacionais e estranxeiras, así como reforzar o seu carácter oficial. Por tanto, estas mesmas recomendacións aplicaranse a todo tipo de documentos.