accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE. O piloto español no proxecto XENE6

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 xullo 2014

Logo OBSAE

Ante a crecente escaseza de direccións de Internet IPv4, as Administracións Públicas están chamadas a desempeñar un papel impulsor da transición ao novo protocolo de Internet IPv6.

Neste sentido, o Goberno aprobou, no seu Acordo de Consello de Ministros do 29 de Abril de 2011, o “ Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España(Abre en nova xanela) ”.

No marco do este plan, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) ten encomendado o impulso da incorporación de IPv6 no ámbito das Administracións Públicas, en paralelo ás accións que o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (MINETUR) realiza para promover a transición ao novo protocolo entre cidadáns e empresas.

É por iso que o MINHAP, por medio a Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica, xunto co MINETUR e a Universidade de Murcia, participan como socios españois no proxecto europeo XENE6(Abre en nova xanela)  (Governments Enabled with IPv6), unha iniciativa cofinanciada pola UE, no marco do Programa de Apoio a Políticas das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións do Programa de Competitividade e Innovación (CIP), cuxo obxectivo é o de impulsar o despregamento de IPv6 en Europa, mediante a execución dunha serie de experiencias pioneiras de transición a IPv6 en Administracións Públicas de diferentes países e a súa diseminación na Unión Europea, e que se está executando entre 2012 e 2015.

Pode consultar a nova nota técnica do OBSAE: "O piloto español no proxecto XENE6" para obter máis información respecto diso.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns