accesskey_mod_content

Nova nota tècnica de l'OBSAE. El pilot espanyol en el projecte GEN6

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

07 juliol 2014

Logo OBSAE

Davant la creixent escassetat d'adreces d'Internet IPv4, les Administracions Públiques estan cridades a exercir un paper impulsor de la transició al nou protocol d'Internet IPv6.

En aquest sentit, el Govern va aprovar, en el seu Acord de Consell de Ministres de 29 d'Abril de 2011, el “ Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya(Obre en nova finestra) ”.

En el marc d'aquest pla, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) té encomanat l'impuls de la incorporació d'IPv6 en l'àmbit de les Administracions Públiques, en paral·lel a les accions que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (MINETUR) realitza per promoure la transició al nou protocol entre ciutadans i empreses.

És per això que el MINHAP, per mitjà la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica, juntament amb el MINETUR i la Universitat de Múrcia, participen com a socis espanyols en el projecte europeu GEN6(Obre en nova finestra)  (Governments Enabled with IPv6), una iniciativa cofinançada per la UE, en el marc del Programa de Suport a Polítiques de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Programa de Competitivitat i Innovació (CIP), que el seu objectiu és el d'impulsar el desplegament d'IPv6 a Europa, mitjançant l'execució d'una sèrie d'experiències pioneres de transició a IPv6 en Administracions Públiques de diferents països i la seva disseminació en la Unió Europea, i que s'està executant entre 2012 i 2015.

Pot consultar la nova nota tècnica de l'OBSAE: "El pilot espanyol en el projecte GEN6" per obtenir més informació sobre este tema.

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i serveis comuns