accesskey_mod_content

Primera norma europea d'Accessibilitat en Tecnologies de la Informació

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

06 febrer 2014

logo observatori d'accessibilitat

Establix els requisits funcionals que garantiran que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; des de telèfons mòbils fins a ordinadors, passant per pàgines web, orientats tant cap a compres públiques com per a la resta d'usos.

Els organismes europeus de Normalització CEN (Comité Europeu de Normalització), CENELEC (Comité Europeu de Normalització Electrotècnica) i ETSI (Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions) han aprovat la primera norma europea d'Accessibilitat per a productes i servicis de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

Esta norma, l'EN 301 549 ‘Requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i servicis TIC a Europa’, establix els requisits funcionals que garantiran que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un telèfon mòbil, fins a ordinadors, passant per pàgines web; així, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en línia amb els indicats en la norma espanyola UNIX 139803, ‘Requisits d'accessibilitat per a continguts en la Web’. A més, la norma europea descriu els procediments d'assaig i la metodologia d'avaluació de cadascun d'ells.

Esta norma és el resultat del mandat 376  de la Comissió Europea per a elaborar un estàndard europeu, amb la participació de totes les parts interessades i per consens. AENOR(Obri en nova finestra)  ha exercit la Secretaria del grup treballe.

El document, la publicació del qual està prevista al llarg de febrer, està orientat tant a compres públiques com a la resta d'usos; de fet, la directiva europea de compres públiques, recentment aprovada pel Parlament Europeu, contempla l'aplicació de requisits d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. La norma serà adoptada pròximament al catàleg espanyol com a UNE-EN 301 549 per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes tècniques a Espanya.

El Grup de Treball Conjunt responsable dels documents està compost per una mostra molt representativa de les parts interessades: empreses líders del sector (Microsoft, IBM, Blackberry, Tova, Nokia o Siemens, entre altres), organitzacions independents (W3C), associacions d'usuaris i de persones amb discapacitat (EDF, ANEC), universitats (UPM -Universitat Politècnica de Madrid-) o l'Administració Pública (Comissió Europea, Ministeri espanyol de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat), entre unes altres.

Les normes tècniques contenen les bones pràctiques i el consens del mercat respecte a la millor forma d'abordar processos importants per a les organitzacions i per a la societat en general i, per tant, reduïxen notablement la incertesa empresarial a l'hora d'afrontar un nou mercat o procés. Les normes s'elaboren amb la participació de les parts implicades en cada cas i són fruit del consens.

A més d'esta norma europea, també s'han aprovat tres informes tècnics que la complementen:

  •  TR 101 550 'Documents corresponents a la norma EN 301 549 ‘Requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i servicis TIC a Europa’.
  •  TR 101 551 ‘Pautes per a l'ús dels criteris de concessió relatius a l'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i servicis TIC a Europa”.
  •  TR 101 552 ‘Directrius per a l'avaluació de la conformitat en els requisits d'accessibilitat per a la contractació pública de productes i servicis TIC a Europa’.

També s'està desenvolupant una ferramenta informàtica online que ajudarà al fet que, en funció dels requisits funcionals que es precisen, es puguen elaborar llistes a mesura dels requisits aplicables, aglutinant la informació més rellevant dels quatre documents.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

Més referències a esta notícia(Obri en nova finestra)

  • Accessibilitat