accesskey_mod_content

Entra en funcionament el portal de Transparència

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

12 desembre 2014

El passat dia 10 de desembre, va entrar en producció el Portal de la Transparència, la plataforma tecnològica de la qual proveïx la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, com a solució comuna per a tota l'Administració General de l'Estat que s'implementa sobre la infraestructura de sistemes i comunicacions de la Xarxa Sara.

El projecte, ha resultat tecnològicament complex, per la multiplicitat de les fonts d'informació i l'heterogeneïtat dels models de dades i dels esquemes d'interoperabilitat acordats per a nodrir la “publicitat activa” , que és aquella part de la informació pública, que segons l'establit per la Llei 19/2013, haurà de posar-se a la disposició dels ciutadans, en el Portal de la Transparència, per a la seua lliure consulta i que es referix a continguts d'informació institucional, de rellevància jurídica o econòmica, pressupostària i estadística.

A partir de l'anàlisi preliminar dels actius de la informació qualificada com a “publicitat activa”, s'han identificat diverses categories en funció de la seua font i de la forma en què serà oferida al Portal de la Transparència. Podent ser Centralitzada, prové d'un únic origen d'informació, Distribuïda quan la informació relativa a una mateixa matèria prové de fonts múltiples, Mixta quan existixen parts que provenen de fonts centralitzades, i unes altres, distribuïdes i Enllaçada, quan no es captura en el Portal de la Transparència, sinó que des d'allí, es remitent a un altre portal especialitzat, com pot ser el cas de les dades del Pressupost.

El disseny de la solució global, està fortament vinculat als principis fonamentals del treball col·laboratiu, la reutilització de components, la interoperabilitat i l'aprofitament dels beneficis derivats del programari lliure, el defensa del qual constituïx una tradició en els treballs de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques.

Com a element essencial en la solució tecnològica, podem destacar el motor de cerca, que està desenvolupat sobre Lucene, projecte d'Apatxe, el qual ens permet gestionar documents de naturalitat molt variada, com a documents Word, pdf i qualsevol tipus de dada del que es puga extraure informació. El programari desenvolupat, permet etiquetatge de resultats, establir rellevància per als elements indexats, cerques geolocalizadas, cerques per proximitat de resultats…. I tot açò amb uns temps de resposta espectaculars considerant la quantitat d'informació accessible.

D'altra banda el Portal de la Transparència, que en les primeres 24h d'existència ha servit més d'un milió de pàgines en 150.000 visites, oferix també un servici electrònic als ciutadans perquè puguen exercir el seu dret d'accés a la informació pública, que li atorga la Llei, una vegada identificats i autenticats a través de la plataforma Cl@ve, que s'ha integrat en el Portal de la Transparència.

  • Govern obert
  • Cooperació interadministrativa