accesskey_mod_content

Novidades Avanza Local e-fácil - Solución de facturación electrónica e constitución telemática de empresas no ámbito local

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

02 abril 2014

Publicado o primeiro Roadmap da O-eFacil     

Implementación do Rexistro Contable de Facturas (RCF) para dar cumprimento á lei de facturación electrónica:

  • Recuperación de facturas desde o Rexistro de Facturas en estado "En trámite" (8) no canto de recuperar as facturas en estado "Pte. Envío do ERP" (4) como se facía anteriormente. Así as facturas entran directamente no rexistro de facturas da contabilidade. Motivo a entrada da nova lei.
  • Identificador único para as facturas en e-fácil e no ERP. Modificar o WS para recibir e enviar IDE da factura desde o ERP ao Efacil e Rexistro administrativo (estaría relacionado co punto anterior xa que sería necesario actualizar o WS de comunicación entre ambos os).
  • Modificación para que só admita facturae 3.2.1(Abre en nova xanela)

Melloras desenvolvidas por Cidade Real sobre a v1.1 :

  • Soporte para CIFs en formato europeo. As empresas poden xerar facturas na que os CIFs estean en formato europeo (ej: ESP1300000E). As versións anteriores de eFácil non soportaban este aspecto, e producíase un erro.
  • Posibilidade de recibir o motivo de rexeitamento desde o tramitador ALSIGM, cando non se conforme a factura. Actualmente o empresario non ten ningunha información do por que non se conformou a súa factura.
  • Mellora do aspecto das bandexas de entrada e saída de facturas da aplicación, incluíndo no menú a opción de enviar a factura.

Acceso ao Roadmap da O-eFacil:
https://forxa.cenatic.es/plugins/mediawiki/wiki/alefacil/index.php/Roadmap_de_A O_e-f%C3%A1cil(Abre en nova xanela)

Máis información sobre Ao-eFacil no CTT

  • Servizos electrónicos
  • Empresa
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía