proxecto e-SENS que trata defacilitar a creación dunha infraestrutura electrónica transfronteiriza entre os países membros.

" /> proxecto e-SENS que trata defacilitar a creación dunha infraestrutura electrónica transfronteiriza entre os países membros." /> PAe - Proxecto e-SENS e o avance cara ao Mercado Único Dixital - Cara aos servizos electrónicos sen fronteiras
accesskey_mod_content

Proxecto e-SENS e o avance cara ao Mercado Único Dixital - Cara aos servizos electrónicos sen fronteiras

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 novembro 2013

Logo Obsae

A Axenda Dixital para Europa e o Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015 teñen por obxectivo a creación de servizos electrónicos transfronteirizos que faciliten o mercado único dixital.

O último achegar para finalizar a construción do mercado único dixital é o proxecto e-SENS que trata defacilitar a creación dunha infraestrutura electrónica transfronteiriza entre os países membros.

A Axenda Dixital para Europa e o Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015 teñen por obxectivo a creación de servizos electrónicos transfronteirizos que faciliten o mercado único dixital.

Así, por exemplo, impúlsanse aqueles servizos electrónicos que permitan aos empresarios crear e operar un negocio en calquera lugar de Europa, con independencia da súa localización orixinal así como servizos que facilitan aos cidadáns desprazarse fóra das súas fronteiras para estudar, traballar, vivir e recibir unha pensión de xubilación en calquera lugar da UE.

A Comisión Europea, co fin de alentar aos Estados membros a proporcionar estes servizos, impulsou o desenvolvemento de pilotos de servizos transfronteirizos a gran escala (LSP): STORK, epSOS, e-CODEX, PEPPOL, SPOCS.

O último achegar para finalizar a construción do mercado único dixital é o proxecto e-SENS(Abre en nova xanela) que, baseándose nos resultados do cinco proxectos piloto a gran escala anteriores, trata de identificar e estandarizar bloques comúns para facilitar a creación dunha infraestrutura electrónica transfronteiriza. No proxecto participan máis de 100 socios de 20 países involucrados, incluíndo a España a través do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e o Ministerio de Xustiza.

Para obter máis información respecto diso pode consultar a nova nota técnica do OBSAE: Proxecto e-SENS e o avance cara ao Mercado Único Dixital

  • Empresa
  • Servizos electrónicos