accesskey_mod_content

Liberación da solución InSide

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 maio 2013

A D.X. de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica libera as fontes da aplicación INSIDE para facilitar o seu uso polas AAPP

InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo especifican as Normas Técnicas de Interoperabilidade de Expediente e Documento Electrónico do Esquema Nacional de Interoperabilidade.

InSide facilita a xestión documental integramente electrónica dos documentos da xestión viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentación nun formato interoperable e duradeiro.

O D. G. de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica xa ofrecía desde o ano pasado o servizo de G-INSIDE na nube desde o cal as diferentes Administracións Públicas poden xerar documentos e expedientes electrónicos tanto por interface web como a través de webservices. Agora ofrece unha nova modalidade de servizo: a instalación da aplicación InSide na súa propia organización. Esta liberación inclúe tamén as fontes dos servizos G-INSIDE para que estes poidan ser ofrecidos tamén dentro da súa organización.

As fontes de InSide foron liberados con licenza EUPL para permitir ás administracións públicas receptoras a posibilidade de evolucionar ou personalizar o produto. O código fonte, binarios e instrucións de instalación atópanse dispoñibles a través do proxecto InSide na forxa do CTT.

Máis información sobre a solución InSide

  • Goberno aberto
  • Software Libre
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía