accesskey_mod_content

Aplicacións para Xestión Interna do Ministerio de Xustiza

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 xuño 2013

O Ministerio de Xustiza ofrece a todas as administracións públicas interesadas un conxunto de solucións para realizar a xestión interna, que contribúen a conseguir unha administración sen papeis.

As solucións dispoñibles son:

PORTAFIRMAS: Ferramenta para asinar documentos de forma electrónica facilitando tamén unha maneira segura de validar as ditas firmas e a integridade dos documentos asinados.
UNICA : Sistema de unificación e xestión de información administrativa.
ALMACEN : Sistema de Xestión de Publicacións.
CRETA : Comprobación de Requisitos Técnicos Aplicacións.
TENDA : Tenda en liña de venda de publicacións
GESVAL : Xestión de Permisos e Licenzas.
GAMA : Xestión de Almacén de Consumibles
GADES : Xestión e Adecuación de Dependencias e Espazos
GPF : Xestión de Procesos de Formación
SIPAS : Sistema de Pago para Asistencias

  • Cooperación interadministrativa
  • Identidade e Firma electrónica
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía