accesskey_mod_content

Corrección de erratas no Informe Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas. CAE 2011.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 xuño 2013

Advertidos erros nas táboas 5, 6 e 7 do informe Administración Electrónica nas Comunidades autónomas (CAE 2011) publicado o 5 de xuño, publicouse unha versión do Informe emendando os mesmos.

  • Observatorio de Administración Electrónica

0 Comentarios

Non hai comentarios