accesskey_mod_content

Corrección de erratas no Informe Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas. CAE 2011.

18 xuño 2013

Advertidos erros nas táboas 5, 6 e 7 do informe Administración Electrónica nas Comunidades autónomas (CAE 2011) publicado o 5 de xuño, publicouse unha versión do Informe emendando os mesmos.

  • Observatorio de Administración Electrónica
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral