accesskey_mod_content

Correcció d'errates en l'Informe Administració Electrònica en les Comunitats Autònomes. CAU 2011.

18 juny 2013

Advertits errors en les taules 5, 6 i 7 de l'informi Administració Electrònica en les Comunitats autònomes (CAU 2011) publicat el 5 de juny, s'ha publicat una versió de l'Informe esmenant els mateixos.

  • Observatori d'Administració Electrònica
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General