accesskey_mod_content

Avaliación da Administración Electrónica na Unión Europea.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 xuño 2013

 Logo Comisión Europea

España líder en dispoñibilidade nos servizos de Administración Electrónica avaliados.

• España entre o dez países cuxos internautas prefiren e usan máis a canle electrónica para relacionarse coa Administración
• Os resultados da avaliación reafirma a valoración internacional positiva da Administración Electrónica en España rexistrada en 2010

A Comisión Europea ha publicado os resultados da súa análise periódica comparativo do desenvolvemento da Administración Electrónica na Unión Europea e Estados Asociados. Nesta décima edición do estudo, a avaliación non se centrou na análise de dispoñibilidade dos servizos básicos como a declaración da renda ou o carné por puntos, amplamente implantados en todos os Estados membros, senón na capacidade das Administracións dos distintos países para atender as necesidades concretas dos cidadáns mediante a Administración Electrónica. É por iso, que se realizou ao redor de eventos vitais de importancia para empresas e cidadáns, é dicir, conxuntos de servizos asociados a unha necesidade. Os eventos seleccionados foron a creación de empresas, a perda e procura de traballo e estudar na Universidade. A facilidade de uso do modelo de Administración Electrónica desenvolvido en España para atender o tres eventos vitais seleccionados está por encima da media comunitaria en todos eles.

Ademais da facilidade de uso, avaliáronse, entre outros, os seguintes aspectos da Administración Electrónica de cada Estado membro: Foco nas necesidades do cidadán, dispoñibilidade dos servizos en liña, a preferencia pola canle electrónica, a efectividade dos servizos e a dispoñibilidade de habilitadores clave para proporcionar servizos públicos a través de Internet. España sitúase por encima da media comunitaria en todos estes ámbitos. Cabe resaltar os resultados de España en dispoñibilidade dos servizos e o especial foco nas necesidades dos usuarios. No ámbito da dispoñibilidade dos servizos o noso país é líder, mentres que no foco nas necesidades de cidadán figura en terceira posición.

Dentro da avaliación realizada pola Comisión Europea levouse a cabo tamén unha enquisa en liña sobre Administración Electrónica a usuarios de Internet nos Estados membros. Os resultados da enquisa sitúan a España en terceira posición xunto con Dinamarca, Suecia e Turquía no referente ao uso da Administración Electrónica entre os internautas e novena no relativo á preferencia de uso fronte á canle presencial dentro deste colectivo.

Os resultados alcanzados polo noso país reflicten a valoración positiva da Administración Electrónica española no ámbito internacional, confirmando a tendencia positiva rexistrada na avaliación da Comisión Europea do ano 2010. Naquela edición, España situouse dentro en oitavo lugar na dispoñibilidade dos servizos básicos. A análise da Comisión Europea, máis complexa que o realizado en edicións anteriores, terá continuidade ao longo do ano 2013. Neste ano estudásense eventos vitais do campo da xustiza e sanidade, entre outros sectores. Os novos eventos vitais a estudar están en fase de selección pola Comisión Europea apoiada por un grupo de expertos dos Estados membros nos que España está representada pola Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e para o Impulso da Administración Electrónica adscrita á Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

Nota de Prensa da Comisión Europea(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  • Goberno aberto