accesskey_mod_content

A Deputación de Cidade Real instalará nos concellos que o soliciten taboleiros electrónicos de edictos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 decembro 2013

Esta ferramenta incrementa a transparencia e facilita a súa consulta aos cidadáns.

A Deputación de Cidade Real instalará nos concellos que o soliciten taboleiros electrónicos de edictos sen custo algún para as arcas municipais. O deputado provincial encargado da xestión do proceso de implantación da administración electrónica na institución, Nicasio Peláez, destaca que con esta nova aplicación o cidadán estarán máis preto da administración local obtendo a información de maneira máis precisa desde os seus propios fogares ou lugares de traballo, evitando con iso desprazamentos e perda de tempo.
Desta forma continúase o proceso de consolidación e modernización administrativa impulsado polo Presidente da Deputación Provincial de Cidade Real, Nemesio de Lara en 2007, permitindo axilizar os trámites administrativos e reducir os seus custos en beneficio directo dos cidadáns, dos concellos e das demais institucións públicas ou privadas.
O Taboleiro Electrónico de Edictos, regulado no art. 12 da lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, e normas concordantes, funciona na Deputación de Cidade Real desde o día 1 de xuño de 2012 e instalouse nos últimos días nos concellos de Llanos del Caudillo, Fernán Caballero, La Solana e Miguelturra.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos