accesskey_mod_content

Novas solucións do IGAE no CTT

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 agosto 2013

A Intervención Xeral da Administración do Estado, a través do CTT,  pon a disposición do resto de administracións un conxunto de solucións horizontais.

As solucións dispoñible no CTT son as siguentes:

BÁSICAL : Sistema de información contable para as Entidades locais ás que resulta de aplicación o modelo básico previsto na nova Instrución de Contabilidade para a Administración local.

CANOA : Sistema de Contabilidade Analítica Normalizada para Organizacións Administrativas (Centros Xestores e Organismos da Administración Xeral do Estado). Tamén ofrecido ás universidades públicas

INFOCA: Sistema de Información de Consulta de informes e ditames relacionados co control da actividade económico-financeira do sector público emitidos, fundamentalmente, polos CC.AA.

ConinfIGAE : Sistema de Información de Consulta de informes e ditames relacionados co control da actividade económico-financeira do sector público emitidos, fundamentalmente, polo IGAE

CuadRecopDGCPyPP: Recompilación de documentos elaborados pola Subdirección Xeral de Ordenación Normativa, Recursos e Información de Clases Pasivas da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, de interese fundamentalmente en materia de función pública e do réxime de clases pasivas.

DocelWeb : Portafirmas electrónico corporativo en rede.

DOCUnet : Sistema para captura e xeración de documentos contables e outra documentación normalizada dos expedientes de gasto.

Xestión de ficheiros: Sistema de Información para a Xestión (envío e recepción) de Ficheiros

INVESPE : Inventario de Entes do sector público estatal

plantillaspge : Persoais proporciona ao usuario centro xestor a posibilidade de cubrir de forma mecanizada as fichas de elaboración orzamentaria a remitir á Oficina Orzamentaria correspondente.

Registr@ : Rexistro Electrónico da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas.

SGIFE : Sistema común de funcionalidades de firma electrónica e de almacenamento da información documental.

SOROLLA2 : Sistema de apoio á xestión económico-orzamentaria das entidades públicas administrativas

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos
  • Cooperación interadministrativa
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía