accesskey_mod_content

Noves solucions de la IGAE en el CTT

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 agost 2013

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat, a través del CTT,  posa a la disposició de la resta d'administracions un conjunt de solucions horitzontals.

Les solucions disponible en el CTT són les siguentes:

BÁSICAL : Sistema d'informació comptable per a les Entitats locals a les quals resulta d'aplicació el model bàsic previst en la nova Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local.

CANOA : Sistema de Comptabilitat Analítica Normalitzada per a Organitzacions Administratives (Centres Gestors i Organismes de l'Administració General de l'Estat). També oferit a les universitats públiques

INFOCA: Sistema d'Informació de Consulta d'informes i dictàmens relacionats amb el control de l'activitat economicofinancera del sector públic emesos, fonamentalment, per les CC.AA.

ConinfIGAE : Sistema d'Informació de Consulta d'informes i dictàmens relacionats amb el control de l'activitat economicofinancera del sector públic emesos, fonamentalment, per la IGAE

CuadRecopDGCPyPP: Recopilació de documents elaborats per la Subdirecció General d'Ordenació Normativa, Recursos i Informació de Classes Passives de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques, d'interés fonamentalment en matèria de funció pública i del règim de classes passives.

DocelWeb : Portasignatures electrònic corporatiu en xarxa.

DOCUnet : Sistema per a captura i generació de documents comptables i una altra documentació normalitzada dels expedients de gasto.

Gestió de fitxers: Sistema d'Informació per a la Gestió (enviament i recepció) de Fitxers

INVESPE : Inventari d'Ens del sector públic estatal

plantillaspge : Plantilles proporciona a l'usuari centre gestor la possibilitat d'emplenar de forma mecanitzada les fitxes d'elaboració pressupostària a remetre a l'Oficina Pressupostària corresponent.

Registr@ : Registre Electrònic de la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques.

SGIFE : Sistema comú de funcionalitats de firma electrònica i d'emmagatzematge de la informació documental.

SOROLLA2 : Sistema de suport a la gestió econòmic-pressupostària de les entitats públiques administratives

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Servicis electrònics
  • Cooperació interadministrativa
  • Centre de Transferència de Tecnologia

0 Comentaris

No hi ha comentaris