accesskey_mod_content

El Govern participa en el projecte europeu STORK 2.0 per a facilitar la vida digital sense fronteres i la mobilitat en la UE

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 setembre 2012

Logo projecte Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0 (STORK 2.0)

El projecte Stork 2.0 començarà amb pilots en les àrees d'e-learning i qualificacions acadèmiques, servicis de banca electrònica, servicis públics per a empreses i sanitat electrònica.

El Govern, a través de la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, participa en el projecte europeu Stork 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0), liderant el paquet de treball relatiu a la definició de les especificacions i blocs de construcció comunes.

STORK 2.0 és un projecte de tres anys cofinançat per la UE que s'ha posat en marxa per a facilitar la creació i adopció d'un àrea única per a Europa, interoperable i sostenible, d'identificació i autenticació electròniques, tant per a persones físiques com a jurídiques. Compta amb una rellevant participació espanyola, ja que, a més del Ministeri, la Universitat Jaume I, la Universitat de Múrcia, i les empreses Atos Espanya i SCYTL formen part del consorci responsable de la seua execució, que reunix a 58 socis pertanyents a 19 països.

La iniciativa impulsarà la convergència entre el sector públic i privat, a nivell nacional i comunitari, per a l'accés segur i fàcil a servicis públics transfronterers utilitzant credencials d'identitat electrònica. Es duran a terme quatre pilots amb una durada de 12 mesos, centrant-se en les àrees d'e-learning (aprenentatge virtual) i qualificacions acadèmiques, servicis de banca electrònica, servicis públics per a empreses i i-health (sanitat electrònica), per a demostrar les capacitats i beneficis de la identitat electrònica interoperable en un entorn real.

Més informació

  • Programari Lliure