accesskey_mod_content

Publicació Nou Client Stand@lone v2.0

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 novembre 2012

Ens complau informar-los de la publicació el dia 20/11/2012 de la nova versió (2.0) Standalone del Client de Signatura d'@signatura.

Poden trobar la descàrrega de la versió Standalone del Client de
Signatura d'@signatura al Portal d'Administració Electrònica
( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma ) així com
en la Forja-CTT (http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/clienteafirma).

Els recordem que el Client Standalone, s'executa com una aplicació
independent o aplicació d'escriptori, a diferència de la versió
estàndard del Client que s'executa sota un navegador.

Entre les millores introduïdes en aquesta versió es troba la
possibilitat de fer una validació simple d'una signatura a través del
propi Standalone, una adaptació de l'interfície per fer-ho accessible i
la possibilitat d'establir perfils d'usuari amb configuracions de
accessibilitat o política predefinides.

Per a més informació sobre les millores o qualsevol detall, per favor
consulti la documentació que podrà trobar en la Forja-CTT.

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia