accesskey_mod_content

GRAAL - Xestión de Recursos e Ingresos Autonómicos e Locais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 xuño 2012

A AEAT pon a disposición das AAPP o sistema GRAAL

O proxecto GRAAL da AEAT, deseñado en colaboración con outras administracións autonómicas e locais, do que se achegan as especificacións funcionais, facilita a “Xestión dos Recursos e Ingresos Autonómicos e Locais” a través da xestión integral dos seus procesos e pretende cubrir entre outros, os seguintes obxectivos estratéxicos:

a) Facilitar o cumprimento das obrigas tributarias.
b) Fortalecer a asistencia e orientación ao cidadán.
c) Controlar os axentes que interveñen no circuíto fiscal.
d) Detectar oportunamente os incumprimentos.
e) Utilizar eficientemente os recursos dispoñibles.
g) Xerar confianza entre os obrigados que cumpren.
h) Racionalizar e estandarizar a tramitación administrativa.
i) Integrar de forma efectiva a información, as persoas e os procesos, articulados a factores estratéxicos e de competitividade da Institución.
j) Flexibilizar e permitir a adaptabilidade aos cambios da contorna e á concepción das entidades de información que xestione o sistema.
k) Conexionar de forma aberta e automática con outros organismos e/ou sistemas.

Para iso estrutúrase a documentación, onde se recollen as experiencias de todos os proxectos achegados polos técnicos e usuarios expertos en cada un dos subsistemas, xestores, ferramentas e plans que compoñen o GRAAL; e que a AEAT pon a disposición dos administradores tributarios que o necesiten, a través do CTT-Pae

Para máis información no CTT sobre a iniciativa GRAAL