accesskey _ mod _ content

GRIAL - baliabideen kudeaketa eta diru-sarrerak autonomiakoak eta tokikoak.

2012ko ekainaren 20

Aeatren Ordezkaritzarekin eskura dituzte HERRI-GRAAL sistema

GRAAL proiektua aeatren ordezkaritzarekin, beste administrazio batzuekin lankidetzan aritzea, diseinatutako erkidego eta toki, ematen diren zehaztapen funtzional, erraztu egiten du “ baliabideen kudeaketa eta diru-sarrerak autonomia-erkidegoko eta tokiko ” bidez beren prozesuak eta kudeaketa integrala eta bete nahi besteak beste, helburu estrategiko hauek:

a) zerga-betebeharrak betetzen laguntzea.
b) laguntza indartzea eta bezeroarenganako orientazioa.
c) parte hartzen duten eragileak Kontrolatzea zirkuituan fiskala.
d) Detektatu ditu ez-betetzeak.
e) eskura dauden baliabideak eraginkortasunez Erabiltzea.
g) betetzen duten zergapekoek arteko konfiantza sortzea.
h) arrazionalizatzea eta administrazio-izapideak estandarizatzea.
i) informazioa modu eraginkorrean, pertsonak eta prozesuak ditu, eta lehiakortasun-faktore estrategikoei.
j) eta inguruneko aldaketei egokitzeko Malgutu eta erakundeen informazio-sistema kudeatzen duen ikuskera.
k) eta beste erakunde eta/edo modu irekian Diametro Txikieneko Errakorea automatikoki sistemak.

Horretarako, egitura, dokumentazioa biltzen ditu, proiektu guztien esperientziak teknikariek emandako erabiltzaile eta adituak azpisistema bakoitzak bere, kudeatzaileak, tresnak eta planak GRAAL osatzen duten eta AEAT administratzaileen esku jartzen ditu; hala behar duten zerga, CTT-Pae

CTT ekimenari buruzko informazio gehiago izateko GRIAL