accesskey_mod_content

GRIAL - Gestió de Recursos i Ingressos Autonòmics i Locals

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 juny 2012

L'AEAT posa a la disposició de les AAPP el sistema GRIAL

El projecte GRIAL de l'AEAT, dissenyat en col·laboració amb altres administracions autonòmiques i locals, del que s'aporten les especificacions funcionals, facilita la “Gestió dels Recursos i Ingressos Autonòmics i Locals” a través de la gestió integral dels seus processos i pretén cobrir entre uns altres, els següents objectius estratègics:

a) Facilitar el compliment de les obligacions tributàries.
b) Enfortir l'assistència i orientació al ciutadà.
c) Controlar els agents que intervenen en el circuit fiscal.
d) Detectar oportunament els incompliments.
i) Utilitzar eficientment els recursos disponibles.
g) Generar confiança entre els obligats que compleixen.
h) Racionalitzar i estandarditzar la tramitació administrativa.
i) Integrar de forma efectiva la informació, les persones i els processos, articulats a factors estratègics i de competitivitat de la Institució.
j) Flexibilitzar i permetre l'adaptabilitat als canvis de l'entorn i a la concepció de les entitats d'informació que gestioni el sistema.
k) Connexionar de forma oberta i automàtica amb altres organismes i/o sistemes.

Per a això s'estructura la documentació, on es recullen les experiències de tots els projectes aportats pels tècnics i usuaris experts en cadascun dels subsistemes, gestors, eines i plans que componen el GRIAL; i que l'AEAT posa a la disposició dels administradors tributaris que ho necessitin, a través del CTT-Pae

Per a més informació en el CTT sobre la iniciativa GRIAL