accesskey_mod_content

MEDEA - Metodoloxía de Xestión de Proxectos de Desenvolvemento de Software da Universidade de Murcia

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

14 xuño 2012

A Universidade de Murcia pon a disposición do resto de AAPP, a través do CTT, a Metodoloxía MEDEA

Esta metodoloxía baseada en procesos (tipo UP, CMMi, SWEBOK), persegue a mellora continua, proporcionando normas, técnicas e ferramentas que facilitan a xestión dun proxecto de desenvolvemento de software, desde a súa concepción ata o seu peche, cubrindo todo o ciclo de vida do mesmo. MEDEA persegue a mellora continua, sendo o seu obxectivo principal a mellora da calidade dos desenvolvementos de software:

  • Definindo procesos sistemáticos para a construción de software
  • Establecendo tarefas precisas nos procesos
  • Elaborando instrucións para realizar as tarefas e usar as ferramentas
  • Proporcionando ferramentas estándar
  • Provendo dos artefactos necesarios (persoais)
  • Definindo roles
  • Establecendo métricas e realizando as medidas

Para máis información no CTT sobre a iniciativa MEDEA