accesskey_mod_content

L'Ajuntament de Reus regula les notificacions electròniques obligatòries.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 juny 2012

L'Ajuntament de Reus ha elaborat un reglament que regula l'ús de les notificacions per mitjans electrònics. El reglament inclou suposats de notificacions electròniques obligatòries a determinats col·lectius de persones físiques i jurídiques, tal com permet la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya.

L'Ajuntament de Reus ha elaborat un reglament que regula l'ús de les notificacions per mitjans electrònics. Com a element destacat, este reglament inclou suposats en els quals es podran efectuar notificacions electròniques de forma obligatòria a determinats col·lectius de persones físiques i jurídiques, tal com permet la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics en l'article 27.6 i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya en l'article 43.2.

Concretament, l'obligatorietat queda establida en els següents casos:

1.Notificació de les convocatòries dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament.
2.Comunicacions interdepartamentals de l'ajuntament
3.Notificacions d'actes administratius al personal al servici de l'Ajuntament, sempre que estos tinguen la condició d'interessats​​.
4.Comunicacions generals al personal al servici de l'Ajuntament.
5.Les notificacions i comunicacions en els procediments de contractació administrativa
6.Les notificacions i comunicacions en els procediments de concurrència pública, com són les subvencions, les ajudes, els concursos, les bases d'oposicions, i en general en aquells tràmits administratius i comunicacions que siga possible, s'efectuaran mitjançant l'ús dels mitjans electrònics. Les bases reguladores inclouran l'obligatorietat sempre que siga possible per raó dels destinataris.

Més informació(Obri en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Servicis electrònics