accesskey_mod_content

O sistema de Comparecencia Electrónica COMPARECE dispoñible no CTT

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 febreiro 2012

A Deputación Provincial de Cidade Real pon a disposición do resto de Administracións Públicas o Sistema de Comparecencia Electrónica COMPARECE.

COMPARECE é un portal que permite o envío de notificacións electrónicas desde distintas aplicacións e entidades, cun rigoroso control de acceso, e inclúe outras funcionalidades e estatísticas. Actualmente está totalmente integrado co tramitador e rexistro de SIGM (antes SIGEM), de forma que unha vez asinada a resolución ou comunicación de que se trate, o sistema posibilita o seu rexistro automático e inmediato de saída e a súa posterior notificación en segundos a aqueles interesados que se deron de alta no sistema, de forma totalmente gratuíta, polo que se axiliza considerablemente a xestión de calquera asunto de interese municipal.

COMPARECE axústase totalmente ao réxime xurídico da comparecencia electrónica establecido no art. 28.5 LAECSP e no art. 40 do RD 1671/2009, que a desenvolve parcialmente. Dá cobertura plena a un dos novos dereitos telemáticos recolleitos na lei mencionada: posibilidade de notificar calquera tipo de documento por vía electrónica aos cidadáns ou persoas xurídicas que o solicitan sempre que, como é obvio, danse de alta no sistema de comparecencia electrónica e acrediten a súa identidade mediante DNI-electrónico ou certificado do FNMT.

Para máis información no CTT sobre a iniciativa Comparece

  • Identidade e Firma electrónica
  • Goberno aberto
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE