accesskey_mod_content

Publicació del Miniapplet del client @signa v1.0

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

13 gener 2012

Es posa a la disposició de tots els interessats un nou component dins de la suite de productes del client @signa, la miniaplicació v1.0. , molt més lleuger que l'actual client de signatura atès que suporta un conjunt limitat de mètodes NOUS per a operacions tipus de signatura electrònica i que permet generar signatures en els següents formats: CAdES, XAdES PAdES i ODF.

Es posa a la disposició de tots els interessats un nou component dins de la suite de productes del client @signa, la miniaplicació v1.0. , molt més lleuger que l'actual client de signatura atès que suporta un conjunt limitat de mètodes NOUS per a operacions tipus de signatura electrònica i que permet generar signatures en els següents formats: CAdES, XAdES PAdES i ODF.

Pot descarregar-se en el PAe en: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/clienteafirma/descargas

Aquesta nova eina de signatura electrònica funciona en forma d'Applet de Java integrat en una pàgina Web mitjançant Javascript. La miniaplicació fa ús dels certificats digitals X.509v3 i de les claus privades associades a aquests que estiguin instal·lats en el repositori o magatzem de claus i certificats del sistema operatiu o del navegador Web, així com dels quals estiguin en dispositius configurats en el mateix.

La miniaplicació és una aplicació que s'executa en client. Això és així per evitar que la clau privada associada a un certificat hagi de "sortir" del contenidor de l'usuari situat en el seu PC. De fet, mai arriba a sortir del navegador, el Client li envia les dades a signar i aquest els retorna signats.

La miniaplicació @signa és Programari Lliure publicat que es pot usar, a la seva elecció, sota llicència GNU General Public License versió 2 (GPLv2) o superior o sota llicència European Programari License 1.1 (EUPL 1.1) o superior.

En qualsevol cas aquest miniapplet no substitueix a l'applet complet d'@signatura amb tots els seus mètodes i funcionalitats de signatura i xifrat, i la versió actualitzada 3.3, es publicarà en breu, mantenint la compatibilitat en la invocació dels mètodes amb les versions anteriors.

Per a més informació i descàrregues pot consultar la iniciativa client @signa i el projecte del client @signa(Obre en nova finestra) en la forja del CTT.

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Programari Lliure
  • Identitat i Signatura electrònica