accesskey_mod_content

El Servici d'Estudis Tributaris i Estigueu?sticos (AEAT)

09 abril 2012

El Servici d'Estudis Tributaris i Estigueu?sticos (AEAT) posa a disposici?n de la resta d'administracions l'aplicaci?n JCSP per a realitzar el Control de Confidencialitat estigueu?stica en dades tabulars per mitj? de supresi?n de cel?les.
?

JCSP ?s una aplicaci?n de c?dic obert per al control de la confidencialitat estigueu?stica en dades tabulars emprant la t?cnica de supresi?n de cel?les.

La supresi?n de cel?les ?s una t?cnica de protecci?n de la confidencialitat estigueu?stica ?mpliament coneguda i aplicada a les publicacions tabulars de dades estigueu?sticos.

El problema de trobar la supresi?n de cel?les ?ptima que, garantint la confidencialitat de les dades, oculta la menor quantitat d'informaci?n ?s conegut com a problema de supresi?n de cel?les (CSP: Cell Suppression Problem)

JCSP ?s una aplicaci?n que servix per a plantejar el problema CSP de b?squeda de la supresi?n ?ptima que garantix els nivells de confidencialitat establits i empra l'optimisador lineal obert GLPK per al seu resoluci?n per mitj? del m?tot branch-and-cut.

Per a m?s informaci?n en el PAe-CTT sobre la iniciativa JCSP

  • Centre de Transfer?ncia de Tecnolog?a
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General