accesskey_mod_content

@dministracion. Tots els servicis en la teua mà.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

07 març 2011

Consuelo Rumí. Secretària d'Estat per a l'Administració Pública

La secretària d'Estat per a la Funció Pública ha presentat una campanya nacional d'informació i divulgació per a promoure l'ús dels servicis electrònics de l'administració. La campanya té com a objectiu donar un nou impuls a l'ús per part dels ciutadans d'estos servicis, als quals es pot accedir de forma telemàtica amb diferents sistemes d'identificació electrònica. Entre ells destaca el DNIe, del que ja disposen més de 21 milions d'espanyols.

La campanya té com a objectiu donar un nou impuls a l'ús per part dels ciutadans d'estos servicis, als quals es pot accedir de forma telemàtica amb diferents sistemes d'identificació electrònica. Entre ells destaca el DNIe, del que ja disposen més de 21 milions d'espanyols.

La prestació d'estos servicis ha experimentat un significatiu avanç a Espanya des de l'aprovació en 2007 de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics, la qual cosa ha permès al nostre país situar-se en una posició destacada en el context internacional. En l'actualitat estan disponibles més de 2.000 servicis electrònics en la xarxa i més del 99% dels tràmits de l'Administració General de l'Estat (AGE) es poden realitzar en línia.

  • Identitat i Firma electrònica
  • Ciutadà
  • Servicis electrònics