accesskey_mod_content

Actualització de la plataforma d'@firma en entorn de producció

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

20 juny 2011

 

El passat 15 de juny es va posar en producció una nova actualització de la plataforma @firma

 

Esta actualització de la plataforma només afecta als servicis que han sigut corregits o millorats com és el cas dels servicis DSS i els servicis de Firma d'usuari en fases.

A continuació s'indica les noves funcionalitats així com algunes correccions destacades:

 • Inclusió de nous formats de firma: CAdES/XAdES (-EPES, -C, -X, -XL, -A) i PAdES-BES.
 • Novetats i modificacions en els servicis de validació:
  - Autodetecció del format de firma en firmes d'usuari en fases.
  - Major detall en el resultat del servici de validació de firmes mitjançant interfície OASI-DSS 2.3. Incorporació del nou servici de validació de certificats mitjançant interfície OASI-DSS.
  - Servici d'Upgrade de firmes millorat mitjançant interfície OASI-DSS, incloent la possibilitat de realitzar l'actualització a nous formats de firma estesos.
  - Es corregix l'esquema AdES d'OASI-DSS (“Advanced Electronic Signature Profiles of the OASI Digital Signature Service Version 1.0”), sent publicat ara per la pròpia Plataforma (“https://des-afirma.redsara.es/afirmaws/xsd/dss/oasis-dss-profiles-ades-schema-v1.0-os.xsd”): és possible que els usuaris afectats necessiten sincronitzar alguna modificació en les seues peticions o en les seues respostes a causa de les correccions introduïdes.


Per a més informació sobre la iniciativa Plataforma d'@firma .
 

 • Identitat i Firma electrònica
 • Centre de Transferència de Tecnologia