accesskey_mod_content

Actualització de la plataforma d'@signatura en entorn de producció

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 juny 2011

 

El passat 15 de juny es va posar en producció una nova actualització de la plataforma @signa

 

Aquesta actualització de la plataforma només afecta als serveis que han estat corregits o millorats com és el cas dels serveis DSS i els serveis de Signatura d'usuari en fases.

A continuació s'indica les noves funcionalitats així com algunes correccions destacades:

 • Inclusió de nous formats de signatura: CAdES/XAdES (-EPES, -C, -X, -XL, -A) i PAdES-BES.
 • Novetats i modificacions en els serveis de validació:
  - Autodetecció del format de signatura en signatures d'usuari en fases.
  - Major detall en el resultat del servei de validació de signatures mitjançant interfície OASI-DSS 2.3. Incorporació del nou servei de validació de certificats mitjançant interfície OASI-DSS.
  - Servei d'Upgrade de signatures millorat mitjançant interfície OASI-DSS, incloent la possibilitat de realitzar l'actualització a nous formats de signatura estesos.
  - Es corregeix l'esquema AdES d'OASI-DSS (“Advanced Electronic Signature Profiles of the OASI Digital Signature Service Version 1.0”), sent publicat ara per la pròpia Plataforma (“https://des-afirma.redsara.es/afirmaws/xsd/dss/oasis-dss-profiles-ades-schema-v1.0-os.xsd”): és possible que els usuaris afectats necessitin sincronitzar alguna modificació en les seves peticions o en les seves respostes a causa de les correccions introduïdes.


Per a més informació sobre la iniciativa Plataforma d'@signatura .
 

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Centre de Transferència de Tecnologia