accesskey_mod_content

Nova versió del Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques (SSD-AAPP v4)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

23 febrer 2011

La Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica (CPCSAE), en la seva reunió del dia 16, va aprovar la nova versió del Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques (SSD-AAPP v4)

Juntament amb l'aprovació de la versió 4 del Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques (SSD-AAPP), la CPCSAE va recomanar als Vocals i a les Comissions Ministerials d'Administració Electrònica, la difusió i ús del producte en els seus Departaments i promoure la participació dels funcionaris en el curs “el SSD-AAPP: Un marc de confiança i transparència en la presa de decisions de les Administracions Públiques”, Codi: 1279 que s'impartirà el proper mes maig, dins del Pla de Formació 2011 de l'INAP(Obre en nova finestra) i el termini de la qual d'inscripció finalitza el dia 24 de febrer.

La nova versió de l'eina, està especialment adaptada a la Llei de Contractes del Sector Públic, però pot utilitzar-se en àmbits funcionals diversos com la concessió de premis o la valoració del compliment d'objectius. És aplicable a tots els processos de decisió en els quals sigui necessari procediment analític i uns càlculs matemàtics que permetin l'ordenació coherent de diferents solucions o alternatives, especialment quan es requereixi el mesurament i agregació de variables heterogènies.

El SSD-AAPP v.4, d'ús exclusiu per a les Administracions Públiques, està disponible per a plataformes Microsoft, Linux i Macintosh i proporciona funcionalitats avançades tals com la possibilitat de:

  • Facilitar que diverses persones, físicament disperses, cooperin per resoldre el mateix problema, compartint la informació pública i preservant la privadesa de la qual sigui reservada.
  • Integrar en el producte, tant la metodologia de valoració, és a dir les pautes a seguir per resoldre el problema, com les raons o observacions que cada avaluador al·legui per recolzar cadascuna de les seves opinions.
  • Afavorir la supervisió i consolidació dels treballs parcials per part de l'usuari responsable de la presa de decisió.
  • Obtenir, de forma automàtica, un conjunt d'informes que documenten i il·lustren totes les fases del procés de decisió, des del disseny del problema fins a la seva resolució final.

Amb l'objecte de simplificar l'eina SSD-AAPP, per a aquesta nova versió, s'han seleccionat només algunes de les tècniques de càlcul, de les vàries que es poden aplicar dins de la teoria de la Decisió Multicriterio Discreta (DMD) que dona suport a aquesta i a les anteriors versions.

El producte i la seva documentació, s'ha inclòs dins del Catàleg d'Iniciatives del Centro de Transferència de Tecnologia (CTT), que s'allotja al Portal de l'Administració Electrònica (PAe): SSD-AAPP .

Font: CPCSAE