accesskey_mod_content

Normas Técnicas do Esquema Nacional de Interoperabilidade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 abril 2011

Imaxe do Esquema Nacional de Interoperabilidade

Publícanse borradores dos proxectos de normas técnicas de interoperabilidade previstas no Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

Publícanse borradores dos proxectos de normas técnicas de interoperabilidade previstas no Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

En particular, os relativos a documento electrónico, expediente electrónico, dixitalización de documentos, procedementos de copiado auténtico e conversión, política de firma electrónica e certificados, Requisitos de conexión á rede de comunicacións das Administracións Públicas e Modelo de datos para o intercambio de asentos entre entidades rexistrais.

ligazón

  • Interoperabilidade