accesskey_mod_content

Liberación do cliente @asina

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 outubro 2010

A D.X. para o Impulso da Administración Electrónica, xestora da plataforma @asina, liberou o cliente de firma electrónica

 

Ou D.G para ou Impulso dá Administración Electrónica, xestora dá plataforma @asina, liberou como software de fontes abertas unha dás pezas fundamentais relacionadas co uso desta plataforma, ou cliente de firma electrónica de @firma. Que ademais é unha solución de referencia para cumprir coas medidas de Identificación e autentificación descritas non Capítulo II dá Lei 11/2007 de Acceso electrónico dous cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP).
Concretamente libérase a última versión dispoñible do cliente, a versión 3.1. Esta liberación realizar cunha licenza dual: GPL v3 e EUPL v1.
Ademais é importante destacar que ou cliente de @firma é ou primeiro proxecto do Centro de Transferencia de Tecnoloxía que comeza a utilizar todas as capacidades do CTT como forxa de desenvolvemento colaborativo: foros, rexistros, repositorio de código (SVN), listas de distribución de correo, etc. A Forxa do CTT é a contorna tecnolóxica non que se produce esta liberación e non que se constituirá a comunidade desenvolvo ao redor deste produto de fontes abertas.