accesskey_mod_content

Dispoñible a Norma UNE-EN 301549:2019 no PAe

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 maio 2019

logo OAW

A través do Portal de Administración Electrónica pode consultarse esta norma de gran utilidade para a accesibilidade TIC nas Administracións Públicas.

O 21 de decembro de 2018 a Comisión Europea publicou a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, de 20 de decembro de 2018 , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles(Abre en nova xanela) redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102(Abre en nova xanela) do Parlamento Europeo e do Consello. Esta decisión aplica ao contexto español a través do RD 1112/2018(Abre en nova xanela) .

Coa publicación desta decisión establécese que o estándar de aplicación para o cumprimento dos requisitos é a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC"(Abre en nova xanela) , que na súa versión española materialízase na norma UNE-EN 301-549:2019, de Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC. É por iso, que se considera necesario facilitar o seu acceso de maneira gratuíta para que poida ser consultada por todas as Administracións Públicas españolas.

Isto é posible grazas a un acordo subscrito entre a Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) e AENOR(Abre en nova xanela) para a difusión desta norma. Este documento está dispoñible a través do Portal de Administración Electrónica:

http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549-2019.pdf

Coa publicación da este norma preténdese axudar tanto aos desenvolvedores e avaliadores de aplicacións móbiles e páxinas web en materia de accesibilidade , como ás persoas encargadas de realizar as avaliacións de accesibilidade, normalmente auditores ou consultores que velan polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade.

  • Accesibilidade