accesskey_mod_content

Noves operacions en serveis web de Remissió en el Núvol

  25 març 2019

  Logo Inside

  Disponible una nova versió d'Inside, el sistema per a la gestió i intercanvi de documents i expedients en format ENI, proporcionat per la Secretaria General d'Administració Digital

  La principal novetat de la nova versió, és la millora en la definició dels serveis web de Remissió en el Núvol. S'ha afegit la possibilitat d'enviar, en la capçalera, nu paràmetre opcional, que indique el codi DIR3 de l'aplicació remitent. D'aquesta manera, diverses aplicacions remitents poden compartir el mateix certificat de client, utilitzat en la protecció del serveis web de Remissió en el núvol.

  S'ofereix també, la possibilitat de descarregar justificants d'accés a expedients per remissió en el núvol. Per a açò s'ha inclòs una nova operació obtenerResguardoAuditoriaAcceso. Aquesta operació rep un paràmetre que és l'identificador de l'expedient. El resultat s'obté, és el resguard amb extensió .pdf en Base64.

  Poden trobar més informació en secció de l'aplicació en el CTT .

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns
  Punt d'Accés General
   
  Punt d'Accés General