accesskey_mod_content

Tres retos da reutilización da información no sector público e como superalos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 marzo 2019

Logo datos.gob

Mellorar a experiencia dos cidadáns, fomentar a intelixencia colectiva e a participación social ou realizar unha análise predictivo de tendencias e necesidades sociais, son algúns dos beneficios da reutilización da información do sector pública por parte da propia administración, pero hai moitos máis.

A pesar destes beneficios, e de que os organismos públicos europeos cada vez ofrecen máis información en aberto, aínda non se alcanzou todo o potencial na súa reutilización por parte do propio sector público. Co obxectivo de identificar cales son as barreiras detrás deste feito, o  European Data Portal(Abre en nova xanela)  acaba de realizar un novo estudo baseado nunha serie de entrevistas e workshops con expertos neste campo. As conclusións están recollidas no informe  Analytical report 11: Re-use of PSI in the public sector(Abre en nova xanela) .

Obstáculos á reutilización de PSI no sector público

O informe agrupa as barreiras para a reutilización de PSI no sector público en 3 grupos:

  • Brecha entre a oferta e a demanda na publicación de PSI: un dos principais retos á hora de reutilizar a información do sector público é a dispoñibilidade de datos, non pola súa cantidade, senón pola súa falta de aliñación cos intereses dos reutilizadores, debido a unha falta de comunicación entre provedores e usuarios. Ademais, os datos publicados non sempre contan coa calidade necesaria, entre outros motivos, pola falta de actualización e de homoxeneidade entre os distintos países, o cal fai que a súa reutilización sexa ineficiente e custosa. Todo iso xera unha falta de confianza nos reutilizadores con respecto aos datos públicos abertos.

  • Descoñecemento sobre a dispoñibilidade e os beneficios de PSI: existe unha falta de coñecemento xeneralizada sobre a reutilización da información pública e os seus beneficios na administración. A publicación de datos en aberto considérase máis un deber que unha oportunidade, e a súa posible reutilización está máis enfocada a empresas privadas que á propia administración. Beneficios como a mellora da transparencia, a reputación, a fiabilidade e a confianza son considerados efectos secundarios da publicación, máis que posibles beneficios da reutilización.

  • Xestión insuficiente das capacidades: Máis que capacidades avanzadas de IT -que si poden ser necesarias para algúns postos e proxectos, pero non para todos- unha das principais barreiras é a falta de actitude e coñecemento xeral sobre a reutilización de información pública. Por exemplo, coñecer os termos e condicións das diferentes licenzas, saber configurar un equipo humano que integre as distintas capacidades necesarias ou buscar fondos, son algunhas das capacidades necesarias que non sempre están presenten cando se inicia un proxecto de reutilización. Ademais, existe unha falta de liderado e coordinación, cunha gran cantidade de profesionais traballando en silos, o que dificulta o compartir boas prácticas.

Tres soluciones para superar estes obstáculos

Para superar estas barreiras, o European Data Portal propón tres soluciones diferentes:

  • Crear unha cultura de intercambio de datos: o máis importante, sinalan, sería habilitar e fomentar a comunicación para evitar a brecha que existe entre a subministración por parte dos provedores e as esixencias dos usuarios en canto a dispoñibilidade, calidade, documentación e publicación. A creación de unha  comunidade(Abre en nova xanela)  onde se compartan coñecementos e recursos ou a creación de acordos bilaterais entre reutilizadores e provedores, son algúns  dos mecanismos que poden axudar a fomentar a cultura de intercambio de datos. Ademais, é importante que as administracións públicas adopten a directiva PSI, onde se inclúen liñas de actuación que poden axudar a fomentar a reutilización, por exemplo, o uso de estándares comúns entre os países da Unión Europea.

  • Habilitar aos reutilizadores de PSI no sector público: Para aumentar o coñecemento sobre as vantaxes da reutilización da información pública dentro das administracións é necesario xerar unha estratexia sólida de comunicación. Esta debe virar ao redor das necesidades específicas do sector público e en como a reutilización de información pública pode axudar a superar retos concretos. Tamén é importante pór en marcha programas de formación ou certificación que axuden a adquirir os coñecementos xerais necesarios para empezar un proxecto de reutilización de información pública.

  • Establecer unha organización eficaz para a reutilización de PSI: para aproveitar todos os beneficios deste proceso, o ideal é establecer un ecosistema que incube e apoie o desenvolvemento de competencias. Isto inclúe a adquisición de talento con capacidades específicas para os distintos roles, pór en marcha unha infraestrutura técnica e implementar as ferramentas necesarias.

Cabe destacar, por último, que o EDP establece unha serie de recomendacións no seu informe para converterse en un exitoso reutilizador de PSI como son o aproveitamento dos recursos de aprendizaxe, a difusión de ideas dentro da organización ou impulsar os datos abertos como un elemento integral dos casos de negocio, entre outras accións.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto