accesskey_mod_content

Nova versió del servici EditaRCP per a generació de documents registrals

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

26 juny 2019

El servici EditaRCP, inclòs en la solució AnotaRCP, permet generar documents registrals per al seu posterior enviament al Registre Central de Personal

La solució Anota RCP fa possible la substitució de l'enviament de documents en suport paper al Registre Central de Personal (RCP) per l'enviament electrònic via servicis web.

Les unitats gestores de RH poden, mitjançant les seues aplicacions de RH integrades amb Anota RCP, enviar al RCP documents registrals firmats electrònicament per l'autoritat competent. Opcionalment poden generar prèviament els documents amb EditaRCP, del que s'ha publicat una nova versió.

D'altra banda, s'ha publicat una taula de correspondència entre els documents registrals  i les anotacions d'AnotaRCP.

AnotaRCP és d'ús obligat per a l'enviament de documents registrals al RCP abans de l'1 de febrer de 2020. EditaRCP és d'ús opcional.

Per a més informació, consultar l'àrea àrea de descàrregues d'Anota RCP .

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia