accesskey_mod_content

Aberta a primeira convocatoria CEF Telecom para o ano 2019

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 febreiro 2019

Logo Comisión Europea

A convocatoria comprende 19.2 millóns de euros para os DSIs de Tradución automática, eID&eSignature, eDelivery, eInvoicing, Europeana e EU Student eCard e as propostas poden presentarse ata o 14 de maio.

A Comisión Europea, a través da Axencia Executiva de Innovación e Redes (INEA), e de acordo ao Programa de Traballo 2019-2020(Abre en nova xanela) de CEF Telecom, abriu o prazo da primeira do catro convocatorias de financiamento do ano 2019. O financiamento alcanza 19.2 millóns de euros, que comprenden un 75% dos custos totais para os bloques de infraestruturas de servizos de  Tradución automática, eID&eSignature, eDelivery, eInvoicing, Europeana e e EU Student eCard. O prazo de presentación de propostas comeza o 14 de febreiro e finaliza o 14 de maio.

A iniciativa Connecting EuropeFacility (Abre en nova xanela) (CEF) rama Telecom(Abre en nova xanela) financia o despregamento de infraestruturas de telecomunicacións pan-europeas para a interconexión dos Estados Membros. Con este fin, a Comisión Europea publica programas de traballo anuais nos que se detalla o financiamento ofrecido cada ano para o desenvolvemento dos servizos dixitais de infraestrutura (DSI - Dixital Services Infrastructures) e das pezas ou building blocks que poden ser usados como cimentos para o desenvolvemento de servizos públicos e privados transfronteirizos. Para cada DSI ou building block, CEF-Telecom promove, por unha banda, as plataformas de servizos dixitais e, doutra banda, os servizos xenéricos que permiten a integración coas este plataformas. É precisamente para estes servizos xenéricos para os cales se abriu a primeira do catro convocatorias de financiamento que terán lugar este ano.

INEA organiza o 7 de marzo o encontro en liña 2019-1 CEF Telecom call virtual Info Day(Abre en nova xanela) , no que se ofrecerá información adicional e responderase ás dúbidas expostas. O evento estará dispoñible en liña para a súa consulta posterior e as preguntas quedarán rexistradas na súa páxina de preguntas frecuentes (ou  Faqs(Abre en nova xanela) ).

No conxunto de programas CEF Telecom 2014-2018, España lidera o retorno de fondos(Abre en nova xanela) e o número de proxectos adxudicados, con 21,5 millóns de euros e 69 proxectos, respectivamente.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa