accesskey_mod_content

Publicada nova guia d'adaptació a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 i actualitzada secció de FAQs sobre les noves WCAG 2.1

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

29 gener 2019

logo Observatori Accessibilitat Web

Les dos publicacions es troben disponibles en el PAe, en la secció de Materials d'ajuda d'Accessibilitat

El 20 de setembre de 2018, un dia després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, va entrar en vigor el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) , que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/21022(Obri en nova finestra) .

En el Reial decret s'establixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada publicada per la Comissió Europea el 21 de desembre de 2018 mitjançant la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048, sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils(Obri en nova finestra) . Este estàndard harmonitzat està basat en l'última versió de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Obri en nova finestra) “Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC” que al seu torn, a un nivell tècnic, convergix en última instància amb les noves WCAG 2.1(Obri en nova finestra) del W3C (Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web).

Fins a la publicació d'este nou Reial decret les Administracions Públiques havien de complir els requisits de nivell A i nivell AA de la UNIX 139803:2012 que són equivalents a les WCAG 2.0.

L'objectiu de la nova guia d'adaptació a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 és oferir, a aquells responsables de llocs web que ja són conformes respecte de les WCAG 2.0, una guia resumixen útil que els servisca per a l'evolució o adaptació dels seus llocs o aplicacions web a les noves WCAG 2.1.

Per tant, en esta guia es descriuran les novetats a nivell tècnic més importants introduïdes per les WCAG 2.1 per al nivell de conformitat AA exigit per la legislació espanyola.

Juntament amb la publicació d'esta nova guia, s'ha incorporat també un conjunt ampli de preguntes freqüents relatives a les noves WCAG 2.1 amb les quals es pretén donar resposta als possibles dubtes que puguen sorgir arran de l'aparició d'esta nova versió. Estes preguntes i respostes estan disponibles a través de l'apartat Les noves WCAG 2.1: novetats que incorpora i la seua relació amb la norma EN 301-549 , dins de la secció de Preguntes freqüents d'Accessibilitat. A mesura que es vagen detectant noves qüestions que resulten d'interés s'aniran afegint a esta mateixa secció.

  • Accessibilitat