accesskey_mod_content

Publicada nova guia d'adaptació a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 i actualitzada secció de FAQs sobre les noves WCAG 2.1

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

29 gener 2019

logo Observatori Accessibilitat Web

Ambdues publicacions es troben disponibles en el PAe, en la secció de Materials d'ajuda d'Accessibilitat

El 20 de setembre de 2018, un dia després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, va entrar en vigor el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) , que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/21022(Obre en nova finestra) .

En el Reial decret s'estableixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada publicada per la Comissió Europea el 21 de desembre de 2018 mitjançant la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048, sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils(Obre en nova finestra) . Aquest estàndard harmonitzat està basat en l'última versió de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Obre en nova finestra) “Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC” que al seu torn, a un nivell tècnic, convergeix en última instància amb les noves WCAG 2.1(Obre en nova finestra) del W3C (Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web).

Fins a la publicació d'aquest nou Reial decret les Administracions Públiques havien de complir els requisits de nivell A i nivell AA de la UNEIX 139803:2012 que són equivalents a les WCAG 2.0.

L'objectiu de la nova guia d'adaptació a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 és oferir, a aquells responsables de llocs web que ja són conformes pel que fa a les WCAG 2.0, una guia resumeixen útil que els serveixi per a l'evolució o adaptació dels seus llocs o aplicacions web a les noves WCAG 2.1.

Per tant, en aquesta guia es descriuran les novetats a nivell tècnic més importants introduïdes per les WCAG 2.1 per al nivell de conformitat AA exigit per la legislació espanyola.

Juntament amb la publicació d'aquesta nova guia, s'ha incorporat també un conjunt ampli de preguntes freqüents relatives a les noves WCAG 2.1 amb les quals es pretén donar resposta als possibles dubtes que puguin sorgir arran de l'aparició d'aquesta nova versió. Aquestes preguntes i respostes estan disponibles a través de l'apartat Les noves WCAG 2.1: novetats que incorpora i la seva relació amb la norma EN 301-549 , dins de la secció de Preguntes freqüents d'Accessibilitat. A mesura que es vagin detectant noves qüestions que resultin d'interès s'aniran afegint a aquesta mateixa secció.

  • Accessibilitat