accesskey_mod_content

Nova versió Portasignatures Xarxa SARA i AGE

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

03 desembre 2019

Logo Portasignatures

Disponible la nova versió 7.1 tant en Portasignatures Xarxa SARA com en Portasignatures de l'Administració General de l'Estat.

El Portasignatures és una ferramenta per a generar fluxos de firma i firmar electrònicament documents, utilitzant el certificat digital del firmant.

En esta nova versió del Portasignatures 7.1, disponible tant en Portasignatures Xarxa SARA com en Portasignatures de l'Administració General de l'Estat, s'han inclòs un conjunt de noves funcionalitats i diverses millores:

  • Es desactiva l'ús d'applets en Internet Explorer. A partir d'ara, totes les firmes en client es realitzaran amb Autofirma. Per a descarregar Autofirma han d'accedir al següent enllaç: https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html
  • Es permet configurar la safata de peticions perquè en lloc de mostrar l'usuari remitent, mostre l'usuari que va firmar la petició en últim lloc.
  • Es mostren els annexos ordenats alfabèticament.
  • S'incorpora el component de visualització en els annexos de les peticions.
  • Es permeten afegir comentaris en firmes XADES.
  • S'integra la gestió de les seus de Portasignatures amb DIR3.
  • Altres millores i correccions.

Més informació en solució Portasignatures del CTT.

  • Centre de Transferència de Tecnologia