accesskey_mod_content

Menys d'un any per al llançament de la Passarel·la Digital Única integrada al portal web “El teu Europa”

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 desembre 2019

Portal Your Europe

El 12 de desembre de 2020 la Comissió Europea llança la Passarel·la Digital Única amb enllaços a pàgines web europees i nacionals rellevants per facilitar l'accés de ciutadans i empreses al mercat interior.

El 12 de desembre de 2020 seran aplicable, per al conjunt de les administracions i institucions públiques, exclòs l'àmbit municipal, el primer  conjunt d'articles del REGLAMENT (UE) 2018/1724 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2 d'octubre de 2018 relatiu a la creació d'una passarel·la digital única d'accés a informació, procediments i serveis d'assistència i resolució de problemes i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.o 1024/2012(Obre en nova finestra) .Per a l'àmbit municipal seran aplicable el 12 de desembre de 2022.

El 12 de desembre de 2020, la Passarel·la Digital Única enllaçarà amb pàgines web europees i de tots els Estats membres que proporcionen a ciutadans i empreses informació sobre drets, obligacions i normes rellevants per al funcionament del mercat interior d'acord als àmbits enumerats en l'annex I del reglament i sobre el funcionament de procediments administratius relacionats, prioritzant els enumerats en l'annex II del reglament. A més, estaran enllaçades amb la passarel·la aquelles pàgines que descriuen i donen accés a serveis d'assistència i resolució de problemes per a qüestions relacionades amb l'anterior i que estan enumerats en l'annex III del reglament.

Les pàgines enllaçades amb la Passarel·la Digital Única seran localitzables i accessibles a través del portal web “ La teva Europa(Obre en nova finestra) ”, complint amb tots els requisits de qualitat establerts pel reglament, inclosa la disponibilitat de la informació en anglès, de manera que portaran el logo de la passarel·la com a segell de qualitat. Els usuaris de les pàgines d'informació i dels serveis d'assistència i resolució de problemes enllaçats podran valorar el servei obtingut, la qual cosa, juntament amb la recollida d'una sèrie d'estadístiques, permetrà, a la Comissió Europea i a les autoritats competents, conèixer i millorar la qualitat dels continguts de la passarel·la. S'està redactant un acte d'execució que regularà els detalls de la recollida, tractament i posada en comú de les valoracions i estadístiques respectant l'anonimat dels usuaris.
 
Totes les administracions públiques europees estan col·laborant i treballant per complir amb la data de llançament de la Passarel·la Digital Única i fer un pas endavant en el desenvolupament efectiu del mercat interior europeu.

  • Interoperabilitat
  • Serveis electrònics