accesskey_mod_content

Menos dun ano para o lanzamento da Pasarela Dixital Única integrada no portal web “A túa Europa”

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 decembro 2019

Portal Your Europe

O 12 de decembro de 2020 a Comisión Europea lanza a Pasarela Dixital Única con ligazóns a páxinas web europeas e nacionais relevantes para facilitar o acceso de cidadáns e empresas ao mercado interior.

O 12 de decembro de 2020 serán de aplicación, para o conxunto das administracións e institucións públicas, excluído o ámbito municipal, o primeiro  conxunto de artigos do REGULAMENTO (UE) 2018/1724 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 2 de outubro de 2018 relativo á creación dunha pasarela dixital única de acceso a información, procedementos e servizos de asistencia e resolución de problemas e polo que se modifica o Regulamento (UE) n.ou 1024/2012(Abre en nova xanela) .Para o ámbito municipal serán de aplicación o 12 de decembro de 2022.

O 12 de decembro de 2020, a Pasarela Dixital Única enlazará con páxinas web europeas e de todos os Estados membros que proporcionan a cidadáns e empresas información sobre dereitos, obrigas e normas relevantes para o funcionamento do mercado interior de acordo aos ámbitos enumerados no anexo I do regulamento e sobre o funcionamento de procedementos administrativos relacionados, priorizando os enumerados no anexo II do regulamento. Ademais, estarán enlazadas coa pasarela aquelas páxinas que describen e dan acceso a servizos de asistencia e resolución de problemas para cuestións relacionadas co anterior e que están enumerados no anexo III do regulamento.

As páxinas enlazadas coa Pasarela Dixital Única serán localizables e accesibles a través do portal web “ A túa Europa(Abre en nova xanela) ”, cumprindo con todos os requisitos de calidade establecidos polo regulamento, incluída a dispoñibilidade da información en inglés, de modo que levarán o logo da pasarela como selo de calidade. Os usuarios das páxinas de información e dos servizos de asistencia e resolución de problemas enlazados poderán valorar o servizo obtido, o que, xunto coa recollida dunha serie de estatísticas, permitirá, á Comisión Europea e ás autoridades competentes, coñecer e mellorar a calidade dos contidos da pasarela. Está a redactarse un acto de execución que regulará os detalles da recollida, tratamento e posta en común das valoracións e estatísticas respectando o anonimato dos usuarios.
 
Todas as administracións públicas europeas están a colaborar e traballando para cumprir coa data de lanzamento da Pasarela Dixital Única e dar un paso adiante no desenvolvemento efectivo do mercado interior europeo.

  • Interoperabilidade
  • Servizos electrónicos