accesskey_mod_content

Habilitada presentació de factures EN16931

  23 abril 2019

  Logo FACe

  A partir del 18 d'abril a través dels canals habituals, els proveïdors podran remetre les seues factures UBL i CII, igual que fins ara han vingut fent-ho amb les factures en format Facturae.

  FACe és el Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat. Permet la remissió de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions que accepten la recepció de factures en format electrònic i que estiguen prèviament donats d'alta en el sistema.

  En aplicació de la Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació pública, el sistema FACe habilita la presentació de factures en format EN16931 (UBL i CII) als proveïdors de béns i serveis de les Administracions Públiques espanyoles.

  Les factures en format EN16931 per a poder ser presentades a través de FACe hauran de complir les regles especificades en el CIUS de FACe. Aquest CIUS es troba publicat en el Centre de Transferència i Tecnologia, en l'apartat descàrregues de la solució FACe.  
   

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns
  Punt d'Accés General
   
  Punt d'Accés General